TIETOSUOJA

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERÖITYMINEN

Tilauksen tekeminen Boutique LouLou verkkokaupasta ei edellytä rekisteröitymistä. Boutique LouLou kerää tässä tapauksessa asiakkaalta vain tarpeelliset henkilötiedot tilauksen toteuttamiseksi.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin asiakas voi kuitenkin halutessaan rekisteröityä Boutique LouLoun asiakkaaksi, jolloin asiakas hyväksyy henkilötietojensa liittämisen Boutique LouLoun asiakasrekisteriin. Tämä helpottaa asiakkaan tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että asiakas näkee omalla asiakastilillään rekisteröitymisen jälkeen tekemänsä tilaukset.

Asiakas voi myös halutessaan liittyä Boutique LouLoun asiakkaaksi nimenomaisesti ilmoittamalla halustaan saada uutiskirjeitä ja tietoja tarjouksista sähköpostiinsa. Asiakas hyväksyy tuolloin sen, että Boutique LouLou kerää asiakkaan yhteystiedot asiakasrekisteriinsä ja käyttää niitä markkinoinnissaan. 

YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

Boutique LouLoun asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Asiakkaan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Boutique LouLou ei koskaan pyydä eikä tallenna kuluttajasta pankkiyhteystietoja ja / tai luottokorttitietoja. 

REKISTERINPITÄJÄ
Boutique Loulou
Y-tunnus: 1534037-4
www.loulou.fi
Osoite: PL 35,02211 Espoo
Sähköposti: info@loulou.fi

REKISTERIASIOITA HOITAA
Boutique Loulou
Osoite:PL 35, 02211 Espoo
Sähköposti: info@loulou.fi 

REKISTERIEN NIMET

Boutique LouLoun asiakasrekisteri ja Boutique LouLoun uutiskirjeentilaajien asiakasrekisteri. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Boutique LouLou kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Boutique LouLoun välinen sopimus. Lisäksi oikeusperusteena on myös pakottava lainsäädäntö. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen – et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et luovuta henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus tai oikeutettu etu.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.
 

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri: nimi, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

HUOM! Boutique LouLou ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.
Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään Paytrail Oyj:n tai Klarna Oy:n suojatussa, salatussa järjestelmässä eikä maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja tallenneta verkkokauppaan. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Boutique LouLoun tietojärjestelmissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Boutique LouLoun ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Boutique LouLoun asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

HUOM! Boutique LouLou ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.
Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään Paytrail Oyj:n tai Klarna Oy:n suojatussa, salatussa järjestelmässä eikä maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja tallenneta verkkokauppaan. 

REKISTERIN TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi.

ASIAKKAAN OIKEUDET: TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhtiön asiakaspalveluun. Boutique LouLou vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Boutique LouLou asiakaspalveluun, minkä lisäksi suoramarkkinoinnin voi myös peruuttaa jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettuja ohjeita noudattaen. 

EVÄSTEET

Verkkokauppamme käyttää järjestelmässään evästeitä (cookies). Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, että voit ostaa tuotteita verkkokaupasta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta.  

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOT

Huomaa, että tietyt verkkosivustomme toiminnot ovat kolmansien osapuolten tarjoamia ja niihin sovelletaan kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä. Verkkosivustoillamme ja palveluissamme on toimintoja, jotka voivat esimerkiksi mahdollistaa sisällön jakamisen sosiaalisessa mediassa. Tällaiset toiminnot ovat suoraan ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia, jotka voivat kerätä sivustoilla käynteihin ja niiden palvelujen käyttöön liittyviä henkilötietoja omien tietosuojakäytäntöjensä ja -sääntöjensä mukaisesti. Boutique LouLou ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai tietosuojaa koskevista ehdoista.